Nylands Byars verksamhetsområde inbegriper 17 kommuner


Aktuellt
Tilläggsinformation via länken

Öppna Byar -dagen firades 10.6.2017 Läs mer.

Årsmötet hölls tisdagen den 16.5.2017 kl. 18.30 i Vihtijärvi byahus, Kouluntie 23, 03790 Vihtijärvi.

Byachefmötet på finska hölls 19.11.2016 i Vihtijärvi. Se bilderna och föredragen.

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen ordnades 22 - 23.10.2016 i Lärkkulla, Karis.
Bilder från evenemanget. Läs mer om evenemanget.

De landsomfattande byadagarna Lokaali 2016 ordnades i Heinola 10 - 11.09.2016. Läs mer

Vår kandidat Lohjan Saaristo lyckades bra i den landsomfattande Årets By tävlingen, med att komma bland tre bästa byar. Samfundet belönades med ett erkännande för det lovvärda och långsiktiga samt innovativa och exemplariska arbetet för landsbygdens livskraft och boendetrivsel. Våra varmaste lyckönskningar! Se bilderna.

Bilder från Öppna Byar 2016

Nu heter vi officiellt Nylands Byar r.f. (före detta Västnylands Byar r.f.)

Bilder från Byachefskolningen 09.04.2016

Byakavalkad 30.01.2016

Personer som fått förtjänsttecken.

Det finns möjlighet att ansöka om studiebidrag för er verksamhet från Landsbygdens bildnings- och kulturförbund. Använd er av dem.

Till Byaverksamhet i Finland r.f.:s nya ordförande valdes Petri Rinne.

Till Årets Nylänska By 2016 valdes byn Paavola på Lojoön. Gratulationer till dem!

Kom ihåg att ansöka om projektfinansiering i tid.